PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI-MŨI-HỌNG PHÚ YÊN

Địa Chỉ: 236 Nguyễn Công Trứ, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên
Điện Thoại: (0257)3 826 447 - 0913 477 786 (Bs.Hùng)
E-mail: taimuihongpy@gmail.com - bacsidangthanhhung@gmail.com
Website:  www.taimuihongpy.com